Bahagian Penjanaan & Risiko

Unit Pengkomersialan

Najah Saghirah Bt. Haroman

Pustakawan Kanan (Ketua Bahagian)

Telefon: +605-450 6584 Emel: najah@upsi.edu.my

Fadzilah Bt. Abdullah

Pembantu Pustakawan

Telefon: +605-450 6946 Emel: fadzilah@upsi.edu.my

Unit Pengurusan Risiko

Najah Saghirah Bt. Haroman

Pustakawan Kanan (Ketua Bahagian)

Telefon: +605-450 6584 Emel: najah@upsi.edu.my

Fadzilah Bt. Abdullah

Pembantu Pustakawan

Telefon +605-450 6946 Emel: fadzilah@upsi.edu.my