Bahagian Pengkatalogan

 

Nama: Noriha Bt. Muhammad
Jawatan: Timbalan Ketua Pustakawan (Teknikal)
Sambungan: 6870
Emel: noriha@upsi.edu.my

Unit Bahasa Moden:

 

Nama: Mohd. Razalli B. Ahmad Termizi
Jawatan: Pustakawan Kanan (Ketua Bahagian Pengkatalogan)
Sambungan: 6819
Emel: razalli@upsi.edu.my

 

Nama: Zakiah Bt. Kamaludin
Jawatan: Pembantu Pustakawan Kanan
Sambungan: 6771
Emel: zakiah@upsi.edu.my

 

Nama: Nur Asmizah Bt. Hj. Mohd. Saleh
Jawatan: Pembantu Pustakawan
Sambungan: 6771
Emel: nur.asmizah@upsi.edu.my

Unit Monograf:

 

Nama: Dr. Raja Ahmad Shalaby B. Raja Hassan
Jawatan: Pustakawan Kanan
Sambungan: 6818
Emel: shalaby@upsi.edu.my

 

Nama: Intan Saffarina Bt. Basri
Jawatan: Pembantu Pustakawan
Sambungan: 6771
Emel: intansaffarina@upsi.edu.my

Unit Koleksi Khas:

 
Nama: Ruziah Bt. Ahmad
Jawatan: Pustakawan Kanan
Sambungan: 6637
Emel: ruziah@upsi.edu.my

 

Nama: Zarinah Bt. Abdul Rahman
Jawatan: Pembantu Pustakawan Kanan
Sambungan: 6771
Emel: zarinah@upsi.edu.my