Bahagian Perolehan

 

Nama: Noriha Bt. Muhammad
Jawatan: Timbalan Ketua Pustakawan (Teknikal)
Sambungan: 6870
Emel: noriha@upsi.edu.my

Unit Monograf:

 

Nama: Najah Saghirah Bt. Haroman
Jawatan: Pustakawan Kanan (Ketua Bahagian Perolehan)
Sambungan: 6830
Emel: najah@upsi.edu.my

 

Nama: Noriati Bt. Nordin
Jawatan: Pembantu Pustakawan Kanan
Sambungan: 6770
Emel: noriati@upsi.edu.my

 
Nama: Zarlina Bt. Ascal
Jawatan: Pembantu Pustakawan Kanan
Sambungan: 6455
Emel: zarlina@upsi.edu.my

 
Nama: Fazilah Bt. Ahmat
Jawatan: Pembantu Pustakawan Kanan
Sambungan: 6770
Emel: zila@upsi.edu.my

 
Nama: Wan Mohd Fazli B. Abd. Bakar
Jawatan: Pembantu Pustakawan
Sambungan: 6770
Emel: wan_fazli@upsi.edu.my

 
Nama: Hairul Hafizi B. Mohammed Ghazali
Jawatan: Pembantu Pustakawan
Sambungan: 6770
Emel: hafizi@upsi.edu.my

Unit Hadiah dan Pertukaran:

 
Nama: Norhalida Bt. Derasol
Jawatan: Pustakawan Kanan
Sambungan: 6955
Emel: norhalida@upsi.edu.my

 
Nama: Norzaiana Bt. Jasmi
Jawatan: Pembantu Pustakawan
Sambungan: 6770
Emel: norzaiana@upsi.edu.my

 
Nama: Mohd. Safri B. Alip
Jawatan: Pembantu Operasi
Sambungan: 6770
Emel: safree@upsi.edu.my