Pejabat Pengurusan

 

Nama: Siti Sumaizan Bt. Ramli
Jawatan: Ketua Pustakawan
Sambungan: 6799
Emel: sumaizan@upsi.edu.my

 

Nama: Wahida Irna Bt. Kasim 
Jawatan: Setiausaha
Sambungan: 6779/6799
Emel: wahida@upsi.edu.my

 

Nama: Mohamed Zaid B. Mohamed Idris
Jawatan: Timbalan Ketua Pustakawan (Perkhidmatan)
Sambungan: 6584
Emel: zaididris@upsi.edu.my

 

Nama: Noriha Bt. Muhammad
Jawatan: Timbalan Ketua Pustakawan (Teknikal)
Sambungan: 6870
Emel: noriha@upsi.edu.my