Scopus

Kandungan Scopus sepintas lalu:

Dipilh daripada lebih 5,000 penerbit, diindeks dan disusun untuk menyokong keperluan penyelidikan anda.

 

sumber : Elsevier – Scopus

 

 

 

Kemas kini : 19-01-2018