Hubungi Kami

Perpustakaaan Tuanku Bainun

Kampus Sultan Abdul Jalil Shah

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjong Malim

Perak Darul Ridzuan

Malaysia

Tel: 605-4506832 (Meja Penasihat), 605-4506802 (Kaunter Perkhidmatan)
Faks: 605-4581599
E-Mel: pustaka@upsi.edu.my

Perpustakaaan Digital UPSI

Kampus Sultan Azlan Shah

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjong Malim

Perak Darul Ridzuan

Malaysia

Tel: 6015-48797803 (Meja Penasihat), 6015-48797802 (Kaunter Perkhidmatan)
E-Mel: pustaka@upsi.edu.my

Bahagian & Unit

Bahagian Pentadbiran & Promosi

Tel: 605-4506796/6951/6271 (Pejabat)

Tel: 605-4506827/6816 (Pejabat Ketua Pustakawan)

Tel: 605-4506373/6944 (Unit Promosi & Seranta)

Bahagian Pengurusan Pelanggan & Koleksi

Tel: 605-4506802 (Kaunter Perkhidmatan)

Tel: 605-4506832 (Penasihat Pembaca)

Tel: 605-4506943/6945 (Unit Sirkulasi)

Tel: 605-4506520/6941 (Pejabat & Kaunter Tesis)

Tel: 605-4506520/6946 (Unit Monograf & Koleksi Khas)

Bahagian Perkhidmatan Sokongan Akademik

Tel: 605-4505313 (Pejabat)

Tel: 605-4506834/6798 (Unit Penyelidikan)

Tel: 605-4506828/5313 (Unit Literasi Maklumat)

Tel: 605-4506958/5313 (Unit Rujukan & Perundingan)

Bahagian Pembangunan Teknikal

Tel: 605-4506770 (Pejabat)

Tel: 605-4506870/6830 (Unit Monograf & Sumber Media)

Tel: 605-4506831/6455 (Unit Terbitan Bersiri & Pangkalan Data)

Tel: 605-4506637/6771 (Unit Koleksi Khas & Sumbangan)

Bahagian Automasi

Tel: 605-4506823/0163630263 (Unit Server & Pembangunan Aplikasi)

Tel: 605-4506797/6454 (Unit Perpustakaan Digital)