Hubungi Kami

Perpustakaan Tuanku Bainun,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan,
Malaysia.

Tel: 605-4506832 (Meja Penasihat),
605-4506802 (Kaunter Perkhidmatan)
Faks: 605-4581599
Emel: pustaka@upsi.edu.my

Bahagian & Unit

Bahagian Pentadbiran & Automasi Perpustakaan

Tel: 605-4506796/6821 (Pejabat)
Tel: 605-4506779 (Pejabat Ketua Pustakawan)
Tel: 605-4506823/0163630263 (Unit Server & Pembangunan Aplikasi)
Tel: 605-4506797/6454 (Unit Perpustakaan Digital)

Bahagian Pengurusan Pelanggan & Koleksi
Tel: 605-4506802 (Kaunter Perkhidmatan)
Tel: 605-4506832 (Meja Penasihat)
Tel: 605-4506943/6945 (Unit Sirkulasi)
Tel: 605-4506801/6558/5492 (Unit Serial, Media & Sumber Elektronik)
Tel: 605-4506520/6941 (Pejabat & Kaunter Perkhidmatan)
Tel: 605-4506948/6946 (Unit Monograf & Koleksi Khas)

Bahagian Perkhidmatan Sokongan Akademik & Seranta

Tel: 605-4505313 (Pejabat)
Tel: 605-4506373/6944 (Unit Promosi & Seranta)
Tel: 605-4506834/6798 (Unit Penyelidikan)
Tel: 605-4506828/5313 (Unit Literasi Maklumat)
Tel: 605-4506958/5313 (Unit Rujukan & Perundingan)

Bahagian Perolehan

Tel: 605-4506770 (Pejabat)
Tel: 605-4506870/6830 (Unit Monograf)
Tel: 605-4506955/6455 (Unit Hadiah & Pertukaran)

Bahagian Pengkatalogan

Tel: 605-4506771 (Pejabat)
Tel: 605-4506818 (Unit Monograf)
Tel: 605-4506637 (Unit Koleksi Khas)
Tel: 605-4506819 (Unit Bahasa Moden)