Panduan Penyelidik

Perkhidmatan Sokongan Penyelidikan

Pempakejan Maklumat

Rujukan & Penyelidikan

UPSI Digital Repository

Sistem Pembekalan Penerbitan

Bengkel Kemahiran Penyelidikan Perpustakaan

Jurnal Berindeks

Scopus

Subjek mengikut Jurnal Terindeks

MyJurnal

Web of Science

Excellence in research for Australia (ERA)

Excellence in research for Australia (ERA)

- credit to UITM Library

Senarai Jurnal Malaysia

Scopus

Web of Science

MyCITE

Indeks Penerbitan UPSI

Scopus

MyCITE

Google Scholar

UPSI Rising Star

Jurnal/ Penerbit

BEALL'S LIST OF POTENTIAL PREDATORY JOURNALS AND PUBLISHERS

Alat Penyelidikan

Panduan Penerbitan Ilmiah