Bahagian Penjanaan dan Risiko

Unit Pengkomersialan

Najah Saghirah Bt. Haroman

Pustakawan Kanan (Ketua Bahagian)

Telefon: +605-450 6830 Emel: najah@upsi.edu.my

Suliza bt. Osman

Pembantu Pustakawan Kanan

Telefon: +605-450 6520 Emel: sulizaosman@upsi.edu.my

Unit Pengurusan Risiko

Najah Saghirah Bt. Haroman

Pustakawan Kanan (Ketua Bahagian)

Telefon: +605-450 6830 Emel: najah@upsi.edu.my

Suliza bt. Osman

Pembantu Pustakawan Kanan

Telefon +605-450 6520 Emel: sulizaosman@upsi.edu.my