KOLEKSI

Koleksi Terbuka

Bahan bacaan dalam semua bidang perkara yang boleh dipinjam.

Koleksi Rujukan

Bahan rujukan seperti ensiklopedia, kamus, bibliografi, almanak dan boleh dipinjam.

Koleksi Tanda Merah

Bahan bacaan terpilih dan judul rujukan utama fakulti.

Koleksi Tesis

Hasil penulisan pelajar peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah.

Koleksi Sumber Media

Bahan audio-visual termasuk mikrofilem, cakera padat, DVD dan pita video.

Koleksi Jurnal dan Majalah

Jurnal dan majalah terbitan dalam dan luar negara yang diterbitkan secara bersiri yang meliputi pelbagai bidang perkara.

Koleksi Arkib Universiti

Semua bahan asal berkaitan dengan UPSI.

Koleksi Pendidikan Malaysia

Buku teks, sukatan pelajaran, laporan dan buku latihan yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia.

Koleksi Nadir

Buku terbitan lama, sebelum tahun 1900 yang bernilai, sukar diperolehi, tidak diterbitkan lagi dan tiada dalam pasaran.

Koleksi Anak Kandung

Bahan bacaan yang diwarisi dari zaman SITC, MPSI dan IPSI.

Koleksi Hasil Penyelidikan

Hasil penulisan daripada kajian yang dilakukan oleh pensyarah/penyelidik.

Koleksi Tokoh

Bahan koleksi peribadi sumbangan daripada tokoh-tokoh terpilih seperti Shaharom Husain, Nazel Hashim dan Masuri S. N.