Bahagian Perkhidmatan Sokongan Akademik

Unit Perkhidmatan Maklumat

Anizah Bt. Tumin

Timbalan Ketua Pustakawan (Ketua Bahagian)

Telefon: +605-450 6834 Emel: anizah@upsi.edu.my

Zarlina Bt. Ascal

Pembantu Pustakawan Kanan

Telefon: +605-450 6798 Emel: zarlina@upsi.edu.my

Unit Perkhidmatan Pembekalan Penerbitan

Anizah Bt. Tumin

Timbalan Ketua Pustakawan (Ketua Bahagian)

Telefon: +605-450 6834 Emel: anizah@upsi.edu.my

Maisarah Bt. Razali

Pembantu Pustakawan Kanan

Telefon +605-450 5313 Emel: mai@upsi.edu.my

Unit Literasi Maklumat

Nor Hanizah Bt. Zahid

Pustakawan Kanan

Telefon: +605-450 6943 Emel: hanizah@upsi.edu.my

Sharifah Nurulhidayah Bt. Habib Elias

Penolong Pustakawan

Telefon: +605-450 6798 Emel: snhidayah@upsi.edu.my

Unit Penyelidikan & Perundingan

Nurul Kashfi B. Subri

Pustakawan Kanan

Telefon: +605-450 6958 Emel: kashfi@upsi.edu.my

Nurul Aishah Bt. Mis'ut

Pustakawan

Telefon: +605-450 6821 Emel: naishah@upsi.edu.my

Norliza Bt. Darus

Pembantu Pustakawan Kanan

Telefon: +605-450 6798 Emel: norlizad@upsi.edu.my