Bahagian Perkhidmatan Sokongan Akademik

Unit Perkhidmatan Maklumat

Anizah Bt. Tumin

Timbalan Ketua Pustakawan (Ketua Bahagian)

Telefon: +605-450 6834 Emel: anizah@upsi.edu.my

Zarlina Bt. Ascal

Pembantu Pustakawan Kanan

Telefon: +605-450 5313 Emel: zarlina@upsi.edu.my

Unit Pinjaman Antara Perpustakaan:

Anizah Bt. Tumin

Timbalan Ketua Pustakawan (Ketua Bahagian)

Telefon: +605-450 6834 Emel: anizah@upsi.edu.my

Maisarah Bt. Razali

Pembantu Pustakawan Kanan

Telefon +605-450 5313 Emel: mai@upsi.edu.my

Unit Literasi Maklumat:

Nor Hanizah Bt. Zahid

Pustakawan Kanan

Telefon: +605-450 6943 Emel: hanizah@upsi.edu.my

Sharifah Nurulhidayah Bt. Habib Elias

Penolong Pustakawan

Telefon: +605-450 6798/6802 Emel: snhidayah@upsi.edu.my

Unit Penyelidikan & Perundingan:

Nurul Kashfi B. Subri

Pustakawan Kanan (ditempatkan sementara di RMIC bermula 1 April 2023 - 31 Disember 2023)

Telefon: - Emel: kashfi@upsi.edu.my

Nurul Aishah Bt. Mis'ut

Pustakawan

Telefon: +605-450 6958/6832 Emel: naishah@upsi.edu.my

Norliza Bt. Darus

Pembantu Pustakawan Kanan

Telefon: +605-450 5313 Emel: norlizad@upsi.edu.my