FAQ

Jumlah buku yang boleh dipinjam bergantung kepada kategori pengguna. Mohon untuk rujuk buku panduan perpustakaan yang terdapat di Meja Penasihat Pembaca atau di portal perpustakaan Terma & Syarat Pinjaman

Boleh, anda boleh memperbaharui pinjaman dengan log masuk ke dalam  akaun anda melalui laman web perpustakaan.  Masukkan nombor matriks pelajar/ nombor staf di ruangan LOGIN.
Sila pastikan huruf pertama login menggunakan huruf kecil.
Contoh :
ID Pengguna : D2000000999 @ M2000009999
Kata Laluan : 4 digit terakhir Nombor Kad Pengenalan
Pilih On Loan Item dan pilih item mana yang hendak diperbaharui dan secara automatik akan terpapar tarikh pulang yang baharu.
Boleh juga memperbaharui buku dengan menghubungi talian 05-4506802/ 05-4506832 atau email kepada pustaka@upsi.edu.my

Sila pastikan nombor panggilan yang disalin adalah betul sebelum menyemak keberadaan bahan/buku di rak. Jika bahan tidak mempunyai rekod/maklumat yang lengkap (bahan sedang diproses), sila dapatkan bantuan daripada Pustakawan di Meja Penasihat Pembaca. Jika bahan tidak berada di rak kemungkinan bahan

  • dalam proses pengkatalogan atau sedang ditempah,
  • dalam proses penyusunan semula di rak

Perincian mengenai maklumat am perpustakaan, boleh rujuk di Maklumat Am.Waktu pembukaan perpustakaan seperti berikut:

              

Anda perlu semak sama ada tesis, bahan UPSI dan jurnal menggunakan WebOPAC. Koleksi tesis boleh didapati di Bilik Tesis (Aras 2). Bagi bahan berkaitan UPSI pula beada di Bilik Koleksi Arkib Universiti (Aras 4) dan jurnal bercetak di Aras 2.

Anda boleh log masuk melalui Akaun Saya di portal perpustakaan. Seterusnya, klik di sumber atas talian untuk mengakses pangkalan data / jurnal.

Sila dapatkan bantuan dari Pustakawan di Meja Penasihat Pembaca untuk proses pinjaman antara perpustakaan. Anda perlu melengkapkan borang permohonan untuk tujuan ini. Walau bagaimanapun, proses ini mengambil masa dalam 2 minggu bagi buku dan 3/4 hari bagi artikel.