Piagam Pelanggan

Kami berjanji untuk memastikan:

1. Maklumbalas kepada pengadu perlu dibuat dalam tempoh 1 hari bekerja untuk memaklumkan bahawa aduan mereka telah diambil perhatian dan akan diselesaikan.

2. Bahan perpustakaan diproses dan dikatalog dalam tempoh satu (1) bulan untuk rujukan pelanggan.

3. Artikel yang dimohon melalui perkhidmatan perundingan dan rujukan dibekalkan kepada pelanggan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja untuk sepuluh (10) artikel yang pertama.

4. Akses kepada portal perpustakaan disediakan 24/7 kepada pelanggan.

5. Maklum balas kepada pengadu perlu dibuat dalam tempoh satu (1) hari bekerja untuk memberitahu bahawa aduan mereka telah diambil perhatian dan akan diselesaikan.

Pencapaian Piagam Pelanggan