Objektif Kualiti

  1. Memastikan 80% bahan yang diterima daripada Bahagian Perolehan pada tahun semasa sedia untuk dirujuk bagi menyokong pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan penerbitan.
  2. Memastikan 100% teks rujukan utama fakulti (reading list) terdapat di perpustakaan bergantung pada bahan di pasaran.
  3. Memastikan 100% kakitangan mencapai mata CPD mengikut kumpulan perkhidmatan.

Pencapaian Objektif Kualiti