Objektif Kualiti

1.  Memastikan 80% bahan yang diterima daripada Bahagian Perolehan pada tahun semasa sedia untuk dirujuk bagi menyokong pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan penerbitan.

2.  Memastikan 5% koleksi perpustakaan meningkat setiap tahun untuk rujukan pelanggan.

3.  Memastikan 80% pelanggan berpuashati dengan perkhidmatan perpustakaan yang disediakan.

4.  Memastikan 100% teks rujukan utama fakulti (reading list) terdapat di perpustakaan bergantung pada bahan di pasaran.

5.  Memastikan 100% kakitangan mencapai mata CPD mengikut kumpulan perkhidmatan.

Pencapaian Objektif Kualiti