Research Guide Tools

Perkhidmatan Sokongan Penyelidikan

Pempakejan Maklumat

Rujukan dan Penyelidikan

Bengkel Kemahiran Penyelidikan Perpustakaan

Sistem Pembekalan Penerbitan

Jurnal Berindeks

Scopus

Web of Science

Excellence in research for Australia (ERA)

MyJurnal

Subjek mengikut Jurnal Terindeks

Senarai Jurnal Malaysia

Scopus

Web of Science

MyCITE

Penerbitan UPSI

Scopus

MyCITE

Google Scholar

UPSI Rising Star

Jurnal/ Penerbit

BEALL'S LIST OF POTENTIAL PREDATORY JOURNALS AND PUBLISHERS

Alat Penyelidikan

Panduan Penerbitan Ilmiah

Kesan dan Keterlihatan Penyelidikan

Open Science